Aanmelding en werkwijze

Aanmelden

Stap 1. Om u aan te melden en de zorg vergoed te kunnen krijgen van de zorgverzekering heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Stap 2. U vult het contactformulier op onze website.

Stap 3. Wij nemen binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op. U vertelt in dat gesprek kort iets over uw problemen waardoor we samen kunnen inschatten of u bij onze praktijk op de goede plek bent.

Stap 4.  Als we samen inschatten dat u bij onze praktijk op de goede plek bent komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van de drukte kan er soms ook meteen een afspraak ingepland worden voor een eerste intake gesprek.

Stap 5. Aan de hand van de verwijsbrief en de manier waarop u verzekerd bent bespreken we wat de administratieve vervolgstappen zijn. Ofwel we vragen u om u in te schrijven bij 1nP. Ofwel de administratie gaat rechtstreeks via de praktijk.

Wat daarna volgt is de intakeprocedure.

Stap 1. Bij uw eerste gesprek vragen wij u om de verwijsbrief, een ID-bewijs en uw verzekeringspas mee te nemen. U heeft een of meerdere intakegesprekken met een van onze collega’s. Hierin zullen we samen met u uw problemen in kaart brengen. Daarnaast zullen we ons in samenspraak met u zo goed mogelijk een beeld proberen te vormen van uw levensgeschiedenis, uw leven en leefomgeving van dit moment en uw persoonlijke stijl. We vinden het daarbij belangrijk ook naar uw sterke kanten te kijken.  

Stap 2. U vult na het eerste intakegesprek vragenlijsten in.

Stap 3. Adviesgesprek: na overleg en toetsing binnen het team volgt een behandeladvies en bespreken we met u het behandelplan. In veel gevallen zult u bij ons in behandeling kunnen komen. Maar het kan ook zijn dat we u niet kunnen bieden wat u nodig heeft. In dat geval zullen we u ofwel doorverwijzen naar een andere ggz-aanbieder ofwel terugverwijzen naar uw huisarts

Stap 4. Indien u akkoord gaat zullen we een brief met daarin een korte schets van de diagnose en het behandelplan naar de huisarts sturen. 

Hierna volgt de behandelfase

Indien u bij ons in behandeling komt volgt aansluitend op de intakeprocedure de behandeling (geen wachttijd tussen intake en behandeling) en zult u in vrijwel alle gevallen uw behandeling starten bij de therapeut met wie u ook de intake gedaan heeft.  De sessies vinden meestal 1 keer per week of 1 keer per 2 weken plaats.

Evaluatie

Met regelmaat wordt de behandeling met u geëvalueerd. Hier gebruiken we ook vragenlijsten bij. We evalueren hoe het proces en de voortgang ten aanzien van de doelen verloopt. Ook staan we stil bij het contact tussen u en de psychotherapeut. Op basis van de evaluatie kan het behandelplan worden aangepast.

Afsluiting

Wanneer bij evaluatie blijkt dat het doel van de behandeling behaald is, kan de behandeling worden afgesloten. Indien u toestemming geeft, wordt de huisarts geïnformeerd over het beloop en de afsluiting van de behandeling. 

Afzeggen van afspraken
Bij verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren de afspraak af te zeggen middels het contactformulier op onze website of telefonisch uw behandelaar te informeren. Afmelding binnen 24 uur voor uw afspraak betekent dat de sessie in rekening wordt gebracht.