Ons Aanbod

Wanneer u op een bepaald moment in uw leven merkt dat u vastloopt en psychische klachten heeft ontwikkeld, dan gaat u waarschijnlijk op zoek naar manieren om u beter te voelen en van uw klachten af te komen. In veel gevallen zult u daar zelf uit kunnen komen. Maar wanneer u ondanks pogingen van u en uw naasten klachten blijft houden, niet lekker in uw blijft zitten of steeds tegen dezelfde patronen aan blijft lopen, dan kunt u zich aanmelden voor psychotherapie.

Psychotherapie is een intensief traject dat bestaat uit gesprekken met uw therapeut, waarbij gebruik gemaakt wordt van diverse behandelmethodes. In een psychotherapie proberen we samen met u te ontdekken hoe de problematiek in elkaar zit. Samen met u werken we aan meer inzicht in uw manier van doen en laten. Het gaat dan over manieren van denken, voelen en doen die mogelijk zijn ontstaan in reactie op ervaringen in het verleden en in het hier en nu kunnen leiden tot klachten. We zoeken samen met u naar manieren om uw klachten te verminderen en/of naar een manier om uw klachten te hanteren. Dit gebeurt stap voor stap, met oog voor u als persoon en uw omgeving.

Het proces van psychotherapie verloopt vaak met vallen en opstaan. Het vraagt van veel van u, maar kan u ook veel opleveren. Het resultaat verschilt per persoon. Over het algemeen voelen mensen zich na een psychotherapie ‘beter’. Dit kan voor sommigen betekenen dat de klacht geheel verdwenen is en voor anderen geldt dat hij of zij beter in staat is om met de klachten om te gaan. Een psychotherapie kan u ook meer inzicht in u zelf opleveren, waarbij u meer in contact komt met uw gevoelens. Zo’n proces kost tijd en moeite en kan bij momenten best zwaar zijn. U hoeft dit proces uiteraard niet alleen te doen, want de psychotherapeuten van In Therapie Arnhem kunnen u met hun persoonlijke aanpak, deskundigheid en ruime ervaring hier graag bij helpen (zie Over ons).

Wij bieden psychotherapie waarbij we gebruik maken van diversen psychotherapeutische vormen en methoden:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Schemagerichte psychotherapie
 • Kortdurende psychodynamische psychotherapie/Affectfobietherapie
 • EMDR

U kunt bij ons terecht voor behandeling van klachten of problemen op de volgende gebieden:

Voor wie?

 • Angstklachten zoals sociale angst, paniek, faalangst, dwangklachten, veelvuldig piekeren en     gevoelens van onzekerheid
 • Stemmingsklachten zoals niet meer kunnen genieten, depressieve gevoelens, voortdurende boosheid of stemmingsschommelingen.
 • Trauma en klachten die samenhangen met ingrijpende levensgebeurtenissen,  zoals seksueel trauma, mishandeling, pestervaringen, ziekte of andere nare ervaringen die u heeft mee gemaakt. 
 • Langdurige patronen of steeds terugkerende problemen op persoonlijk en/of sociaal gebied.   Zoals niet goed weten wie u bent, moeite met het hanteren van uw emoties, steeds over uw eigen grenzen gaan, moeilijk richting kunnen geven aan uw leven en/of vaak vastlopen in relaties met andere mensen
 • Overbelasting en burn-out
 • Zelfbeeldproblemen. Dit kan zich uiten in gevoelens van minderwaardigheid, maar ook in bijvoorbeeld perfectionisme
 • Zingevingsproblemen

U kunt bij ons niet terecht wanneer er sprake is van:

 • Een stoornis in het autisme spectrum
 • Een IQ onder de 80
 • Psychose, zelfbeschadiging, ernstige verslavingsproblematiek, eetstoornisproblematiek of ernstige agressieproblematiek
 • Het niet in staat zijn om de periode tussen twee sessies zelfstandig door te komen
 • Een door de rechter opgelegde behandeling